Προπτυχιακό, Χρηματοοικονομική Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων

26-03-13 web.xrh 0 comment

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ενημερώνονται οι φοιτητές ότι την Τετάρτη 27/3 το μάθημα της Χρηματοοικονομικής Ανάλυσης Λογιστικών Καταστάσεων θα πραγματοποιηθεί μόνο κατά τη δεύτερη ώρα, από τις 11.15 και μετά.