Προπτυχιακό, Εταιρική Διακυβέρνηση και Ηθική

28-03-13 web.xrh 0 comment

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το μάθημα της μεθεπόμενης Παρασκευής, 05.04.2013, δεν θα πραγματοποιηθεί τις ώρες 08.15-10.00 αλλά την ίδια μέρα στις ώρες 14.15-16.00 στην αίθουσα 105. Το μάθημα θα πραγματοποιηθεί με τη συμμετοχή του νομικού συμβούλου της ΔΕΗ Α.Ε., κ. Αργύρη Οικονόμου, ο οποίος και θα συζητήσει μαζί μας, πιο πρακτικά ζητήματα εταιρικής διακυβέρνησης. Είμαι βέβαιος ότι θα είναι πολύ ενδιαφέρον μάθημα για όλους και όλες.