ΠΜΣ Χρημ&Τραπ, Χρηματοοικονομική Οικονομετρία, Φροντιστηριακό μάθημα

04-04-13 web.xrh 0 comment

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το σημερινό φροντιστηριακό μάθημα, 12.15-14.15 με την κα. Χρίστου θα πραγματοποιηθεί στο εργαστήριο Η/Υ, 325 γραφείο.