ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΗ ΓΑΛΛΙΑ VRIκα! 2013-2014

26-04-13 web.xrh 0 comment

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ  ΓΙΑ  ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ  ΣΠΟΥΔΕΣ  ΣΤΗ  ΓΑΛΛΙΑ VRIκα! 2013-2014

 

 

Από το 2004, το πρόγραμμα υποτροφιών της Πρεσβείας της Γαλλίας στην Ελλάδα, VRIκα!, παρέχει υποτροφίες σε έλληνες φοιτητές οι οποίοι επιθυμούν να συνεχίσουν με μεταπτυχιακές σπουδές στη Γαλλία σε πανεπιστημιακά Ιδρύματα Αριστείας.

 

Όπως κάθε χρόνο, προσφέρονται διάφοροι τύποι υποτροφιών :

– η Γαλλική Πρεσβεία θα απονείμει υποτροφίες της γαλλικής κυβέρνησης για προγράμματα σπουδών επιπέδου Μaster 2, σε όλα τα επιστημονικά πεδία.

 

– οι υποτροφίες για προγράμματα σπουδών που αφορούν συγκεκριμένους τομείς ή/και συγκεκριμένα ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης χορηγούνται από κοινού με τους εταίρους της Γαλλικής Πρεσβείας.

 

Για το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014, οι συνεργαζόμενοι φορείς είναι:

 

Ø  EAC (Σχολές τεχνών & πολιτισμού) 

Ø  EDHEC Business School 

Ø  Ecole Nationale des Ponts et Chausses MBA

Ø  Fondation SUP de CO Montpellier Business School 

Ø  Rouen Business School 

Ø  Telecom SudParis 

Ø  INRIA Sophia-Antipolis

Ø  Ίδρυμα Διοικητικού Δικαίου Μ. Στασινοπούλου

Ø  Air France

 

Πληροφορίες και αιτήσεις στην ιστοσελίδα:

http://www.ifa.gr/index.php/el/etudes-en-fr-gen/bourses-vrika

Για περισσότερες διευκρινήσεις ή πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στην κα Elsa Naccache, τηλ. : 210 33 98 735 ή στο mail : vrika@ifa.gr