Προπτυχιακό, Μακρο Ι, Μικρο ΙΙ, αναβολή μαθημάτων

28-05-13 web.xrh 0 comment

 

                                                                                                         27 Mαίου 2013  

 

 

 

 

Τα μαθήματα Μακροοικονομική Ι και Μικροοικονομική ΙΙ από 30 Μαϊου έως και 6 Ιουνίου αναβάλλονται.

Ο Διδάσκων: Χριστόδουλος Στεφανάδης