Προπτυχιακό, Αγγλικά

03-06-13 web.xrh 0 comment

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ακαδημαϊκό έτος 2012-2013
Απαλλακτική πρόοδος
Αγγλικά  8ου εξαμήνου

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ   7/6/2013

14:00-15:00  Αίθουσα 339 (Α-Κα)
15:05-16:05  Αίθουσα 339 (Κε-Ω)

16:10-17:10  Αίθουσα 339 : Για όσους δεν χωρέσουν στις δύο προηγούμενες βάρδιες