Προπτυχιακό, Α. Μπότσαρη, ώρες γραφείου κατά την εξεταστική Ιουνίου

12-06-13 web.xrh 0 comment

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ενημερώνουμε του φοιτητές/φοιτήτριες του Τμήματος ότι κατά τη διάρκεια της  εξεταστικής περιόδου η κα. Μπότσαρη θα πραγματοποιήσει ώρες γραφείου τις  ακόλουθες ημέρες και ώρες:

Πέμπτη 13/6, 3-5

Τετάρτη 26/6, 6-8

Πέμπτη 27/6, 6-8

Τρίτη 9/7, 11-1