ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΓΕΡΜΑΝΙΑ

08-07-13 web.xrh 0 comment

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΔΕΚΑ (10) ΘΕΣΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΓΕΡΜΑΝΙΑ
 
http://www.bodossaki.gr/Default.aspx?id=1320&nt=108&lang=1