Προπτυχιακό, Μητρώα Χ13 και Χ12

07-10-13 web.xrh 0 comment

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Οι φοιτητές με μητρώα Χ13 και Χ12, οι οποίοι δεν έχουν στα εξάμηνα φοίτησής τους μαθήματα επιλογής, δεν θα κάνουν δηλώσεις.

Τα υποχρεωτικά μαθήματα του εξαμήνου τους δηλώνονται απευθείας από την Γραμματεία.