Προπτυχιακό, Δήλωση Μαθημάτων

07-10-13 web.xrh 0 comment

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Οι φοιτητές με μητρώα Χ10 έως και Χ07, που οφείλουν ένα από τα παρακάτω μαθήματα: Χρηματοοικονομική Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων, Εμπορικό Δίκαιο ή Εισαγωγή στο Μάρκετινγκ (το οποίο έχει καταργηθεί), παρακαλούνται να συμβουλευτούν την Γραμματεία του Τμήματος, λόγω αλλαγής στο Πρόγραμμα Σπουδών.

Η δήλωση αντικατάστασης υποχρεωτικών μαθημάτων με μαθήματα επιλογής για όλα τα μητρώα θα υποβάλλεται εντύπως στην Γραμματεία του Τμήματος καθημερινά από 10 έως και 21 Οκτωβρίου κατά τις  ώρες 11:30 – 13:30.

Η δήλωση μαθημάτων επιλογής για τα μητρώα Χ01 έως και Χ06 και Χ07 έως και Χ11 θα γίνεται ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας πληροφόρησης φοιτητών students.unipi.gr με τη χρήση του προσωπικού κωδικού των φοιτητών, ενώ για τα μητρώα Χ90 έως και Χ00 θα γίνεται εντύπως στη Γραμματεία του Τμήματος καθημερινά από 10 έως και 21 Οκτωβρίου κατά τις ώρες 11.30-13.30.