Προπτυχιακό, Ανακοίνωση για τα μαθήματα και τις ώρες γραφείου του κ. Σταϊκούρα

08-10-13 web.xrh 0 comment

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ανακοινώνεται ότι οι ώρες γραφείου του κ. Σταϊκούρα για το χειμερινό εξάμηνο 2013 είναι κάθε Τρίτη, 10.15-13.15 (Γρηγ. Λαμπράκη 126, γραφείο 701, 7ος όροφος) ή κατόπιν προηγούμενης συνεννόησης μαζί του (pstaik@unipi.gr).

Επίσης, ανακοινώνεται ότι το διδακτικό υλικό των μαθημάτων «Εμπορικό Δίκαιο» και «Θεσμικό Πλαίσιο Επενδυτικών Υπηρεσιών» θα αναρτάται στο εξής στον ιστότοπο http://eclass.unipi.gr/. Η πρόσβαση στο διδακτικό υλικό απαιτεί την εγγραφή των φοιτητών/φοιτητριών. Η πρόσβαση θα παραμείνει ανοικτή μέχρι την Τρίτη, 22/10/2013. Μετά την πάροδο της εν λόγω ημερομηνίας, η πρόσβαση θα κλείσει και θα είναι δυνατή μόνον για τους ήδη εγγεγραμμένους χρήστες. Παρακαλούνται οι φοιτητές/φοιτήτριες να εγγραφούν εγκαίρως. Παράταση της προθεσμίας δεν θα δοθεί.