Γραφείο Διασύνδεσης: «Ημέρες Σταδιοδρομίας», 22-25 Οκτωβρίου 2013, Ολυμπιακό Κέντρο Νίκαιας – Άρσης Βαρών

14-10-13 web.xrh 0 comment

 

14/10/2013

 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Σας ενημερώνουμε ότι η καθιερωμένη εκδήλωση του Γραφείου Διασύνδεσης: «Ημέρες Σταδιοδρομίας» θα πραγματοποιηθεί από 22 έως 25 Οκτωβρίου 2013 στις ανακαινισμένες εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Πειραιώς που βρίσκονται στο Ολυμπιακό Συγκρότημα της Νίκαιας (Ολυμπιακό Κέντρο Νίκαιας – Άρσης Βαρών, Κυρά Της Ρω, 4 , Νίκαια).

 

Υπηρεσίες του Γραφείου Διασύνδεσης που έχετε τη δυνατότητα να αξιοποιήσετε είναι :

  •  Συμβουλευτική υποστήριξη και καθοδήγηση σε θέματα διαχείρισης σταδιοδρομίας, τεχνικών αναζήτησης εργασίας, σύνταξης βιο­γραφικού σημειώματος και παρουσίας σε συνέντευξη πρό­σληψης.
  • Υποστήριξη για την ανάπτυξη δεξιοτήτων διαχείρισης σταδιοδρομίας (διαχείριση χρόνου, διεκδικητικότητα, διαχείριση εργασιακού άγχους, συναισθηματική νοημοσύνη, λήψη αποφάσεων και επίλυση προβλημάτων).
  • Εξοικείωση με τεστ επιλογής προσωπικού.
  • Συμμετοχή των φοιτητών σε εικονικές συνεντεύξεις πρόσληψης.
  • Συμμετοχή σε Ημέρες Σταδιοδρομίας, εκ­δήλωση στην οποία επιχειρήσεις πραγμα­τοποιούν συνεντεύξεις με υποψήφια στελέχη.
  • Χρήση αυτοματοποιημένων εργαλείων επαγγελματικού προσανατολισμού.

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή ή να αντλήσουν περισσότερες πληροφορίες από το Γραφείο Διασύνδεσης:

Career Office – University of Piraeus, 80-82, Zeas str. – 5th floor , 185 34, Piraeus, Greece
Tel: +30 210 4142 562,
e-mail: gdiasyn@unipi.grwww.career.unipi.gr