Διάκριση Λέκτορα Μιχ. Ανθρωπέλου

23-10-13 web.xrh 0 comment

Ο Λέκτορας Μιχάλης Ανθρωπέλος προσκλήθηκε για να δώσει ομιλία στην σειρά  σεμινάριων με τίτλο “Στοχαστική Ανάλυση και Στοχαστική Χρηματοοικονομική” που διοργανώνει το πανεπιστήμιο Humboldt Universität zu Berlin. Η ομίλια είχε τίτλο: “An equilibrium model for commodity spot and forward prices” και δόθηκε στις 17/10.
Σύνδεσμος: http://www.mathematik.hu-berlin.de/~bergmann/veranstaltungen/fs_saf.html