Προπτυχιακό, Διεθνής Μακροχρηματοοικονομική, αναβολή μαθήματος 4-11-2013

30-10-13 web.xrh 0 comment

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Αναβολή μαθήματος Διεθνούς Μακροχρηματοοικονομικής, Δευτέρας, 4ης Νοεμβρίου, λόγω συμμετοχής του κ. Αντζουλάτου σε διεθνές συνέδριο. Η αναπλήρωση του μαθήματος θα ανακοινωθεί εν ευθέτω χρόνω.

 

Από το Γραφείο Προέδρου

30/10/2013