Ξενάγηση στους χώρους της εταιρείας ΚΩΤΣΟΒΟΛΟΣ. Ενέργεια του Γραφείου Διασύνδεσης.

27-11-13 web.xrh 0 comment

Ξενάγηση στους χώρους της εταιρείας ΚΩΤΣΟΒΟΛΟΣ, 10-12-2013. Ενέργεια του Γραφείου Διασύνδεσης.

Παρουσιάσεις από εκπροσώπους των τμημάτων: HR, Marketing, Sales, Finance, Logistics, IT