Προπτυχιακό, Στοχαστικός Λογισμός, Πρόοδος

05-12-13 web.xrh 0 comment

 

 5/12/2013

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Την Τρίτη 17 Δεκεμβρίου οι φοιτητές που παρακολουθούν το μάθημα “Στοχαστικός Λογισμός” θα γράψουν πρόοδο στις ενότητες: Θεωρία Μέτρου και Ολοκλήρωμα Lebesgue, στην αίθουσα και στην ώρα που διδάσκεται το μάθημα.

 

Ο διδάσκων

Νικόλαος Κουρογένης