Διδακτορικό Πρόγραμμα, παρουσίαση διδακτορικής διατριβής με θέμα: “Three essays on causality”

06-12-13 web.xrh 0 comment

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ανακοινώνουμε ότι η παρουσίαση ενώπιον της επταμελούς εξεταστικής

επιτροπής της διδακτορικής διατριβής με θέμα “Three essays on causality” του

κ. Χ. Μπούρα θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 11 Δεκεμβρίου 2013 και ώρα

10.30 στην Αίθουσα Συνεδριάσεων (306).

Από το Γραφείο Προέδρου

Πειραιάς, 6/12/20013