Προπτυχιακό, Εμπορικό Δίκαιο, Εξεταστέα Ύλη

22-12-13 web.xrh 0 comment

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ανακοινώνεται ότι στο πλαίσιο της εξέτασης του μαθήματος «Εμπορικό Δίκαιο» την Τετάρτη, 29.01.2014, η εξεταστέα ύλη περιλαμβάνει τις ακόλουθες σελίδες από το βιβλίο «Εμπορικό Δίκαιο: Εταιρίες» της κ. Σινανιώτη (Νομική Βιβλιοθήκη, 2012):
• Σελ. 3-93, 101-123
• Σελ. 153-154, 156-167, 185-218, 219-233, 255-262, 282-291, 314-324, 420-429, 439-454