Προπτυχιακό, Θεσμικό Πλαίσιο Επενδυτικών Υπηρεσιών, Εξεταστέα Ύλη

22-12-13 web.xrh 0 comment

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ανακοινώνεται ότι στο πλαίσιο της εξέτασης του μαθήματος «Θεσμικό Πλαίσιο Επενδυτικών Υπηρεσιών» την Παρασκευή, 31.01.2014, η εξεταστέα ύλη περιλαμβάνει όλες τις διαλέξεις εκτός από τις ακόλουθες: διάλεξη  9 και διάλεξη 11. Από το συνοδευτικό υλικό των διαλέξεων που είναι εντός ύλης προς μελέτη είναι τα άρθρα-μελέτες (κατ’επιλογήν του καθενός/καθεμιάς και ανάλογα με την παρακολούθηση του μαθήματος) που έχουν αναρτηθεί στις σχετικές διαλέξεις-διαφάνειες και αντιστοιχούν σε όσα έχουν αναπτυχθεί σε αυτές τις διαλέξεις-διαφάνειες. Εννοείται ότι ενθαρρύνεται και η χρήση συγγραμμάτων και άρθρων-μελετών πέραν και εκτός εκείνων που έχω αναρτήσει ηλεκτρονικά.