Ώρες γραφείου – Α. Μπότσαρη

08-01-14 web.xrh 0 comment

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Στο πλαίσιο της εξεταστικής περιόδου η Λέκτορας Α. Μπότσαρη θα πραγματοποιήσει ώρες γραφείου τις ακόλουθες ημέρες και
ώρες:

Πέμπτη 9/1, 12-2
Τετάρτη 15/1, 4-6
Τρίτη 21/1, 4-6