Προπτυχιακό, Στοχαστικός Λογισμός, Εξέταση

10-01-14 web.xrh 0 comment

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ανακοινώνεται στους φοιτητές του Τμήματος ότι η εξέταση του μαθήματος «Στοχαστικός Λογισμός» θα γίνει προφορικά σε θέμα που έχει ήδη ανατεθεί από τον διδάσκοντα και σε χρόνο που θα καθοριστεί μετά από συνεννόηση με τον ίδιο.