Ειδικά Θέματα Χρηματοοικονομικής ΙΙ

25-02-14 web.xrh 0 comment

3/3/2016

Ειδικά Θέματα Χρηματοοικονομικής ΙΙ


Στο μάθημα αυτό οι φοιτητές/φοιτήτριες καλούνται να εκπονήσουν διπλωματική εργασία σε ένα θέμα που κεντρίζει το ενδιαφέρον τους ή για το οποίο έχουν απορία και επιθυμούν να γνωρίζουν την απάντηση.  Στόχος είναι να χρησιμοποιήσουν τις γνώσεις τους από τα μαθήματα που διδάχτηκαν για να απαντήσουν ένα ερώτημα της καθημερινότητας, που είναι οικονομικού ή χρηματοοικονομικού περιεχομένου.  Το ερώτημα θα το θέσει η ίδια η φοιτήτρια / φοιτητής.  Η πολυετής οικονομική κρίση στην Ελλάδα έχει αναδείξει πλήθος τέτοιων ερωτημάτων.  Σημαντικό μέρος της διπλωματικής εργασίας είναι η αναζήτηση και εύρεση του ενδιαφέροντος αυτού ερωτήματος.

Για παράδειγμα, ως ερώτημα μπορεί να είναι η άγνωστη (ή όχι πλήρως-γνωστή) σχέση f μεταξύ δύο οικονομικών / πολιτικών / κοινωνικών / στατιστικών/ χρηματοοικονομικών μεταβλητών x και y,  y = f(x), ο προσδιορισμός της αιτιώδους ή αιτατής σχέσης τους και η (αμερόληπτη) εκτίμηση της συνάρτησης f.  Εναλλακτικά, για το ίδιο ζήτημα της οικονομικής πραγματικότητας, στην πιθανή σύνδεση της μεταβλητής x με τη μεταβλητή y, μπορεί ήδη να υπάρχουν δύο αντικρουόμενες θεωρίες που να την εξηγούν, δηλαδή δύο διαφορετικές συναρτήσεις f1 και f2.  Τότε η εργασία θα μπορούσε να προσπαθήσει να βρει ποια από τις δύο θεωρίες είναι η σωστότερη.

Απαραίτητη είναι και η χρήση ποσοτικών μεθόδων (Quantitative Methods in Finance).  Δεν αρκεί, δηλαδή, μια απλή περιγραφή των x, y, και f.  Ο γενικός σκοπός του μαθήματος είναι να  εισάγει τους φοιτητές/φοιτήτριες στις προκλήσεις που έχει η ολοκλήρωση μιας εργασίας υψηλού επιπέδου μέσα από την εφαρμογή της θεωρίας και των εργαλείων που διδάχτηκαν στη διάρκεια της φοιτητικής τους καριέρας σε πραγματικά δεδομένα και σε πραγματικά γεγονότα.

Γενικά στοιχεία για το μάθημα:

  • Το μάθημα αφορά αποκλειστικά φοιτητές του 8ου και μεγαλύτερου εξαμήνου.
  • Ο αριθμός των φοιτητών είναι περιορισμένος και τα κριτήρια είναι η γενική βαθμολογία και ειδικότερα ο μέσος όρος βαθμολογίας στα μαθήματα Στατιστικής και Οικονομετρίας, Νομισματικής και Δημοσιονομικής Πολιτικής, Τραπεζικής Διοικητικής και Θεωρίας Χαρτοφυλακίου.
  • Η εργασία θα πρέπει να γραφτεί στην αγγλική γλώσσα.
  • Η καταληκτική ημερομηνία για την παράδοση της εργασίας είναι η ημέρα εξέτασης του μαθήματος.

Προκαταρτικό Υποχρεωτικό Ανάγνωσμα:

Haliassos, M. , G. Hardouvelis, M. Tsoutsoura, and D. Vayanos (2016), “Financial Development and the Credit Cycle in Greece,” in Crisis in the Eurozone: Policy Options for Greece, C. Meghir, C. Pissarides, D. Vayanos, and N. Vettas (edts.), MIT Press, Cambridge, MA, USA

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να στείλουν ένα email με subject: THESIS-CANDIDATE στο gikas.hardouvelis@gmail.com