Πρακτική Άσκηση: Αιτήσεις θα γίνονται δεκτές ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ από 28/2/2014 έως και 6/3/2014

28-02-14 web.xrh 0 comment

 

 

 

Πρακτική Άσκηση: Αιτήσεις θα γίνονται δεκτές ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ από 28/2/2014 έως και 6/3/2014, στο: http://web.xrh.unipi.gr/praktiki .

 

 


Η Πρακτική Άσκηση αποτελεί μάθημα επιλογής το οποίο θα έχει ως αποκλειστικό αντικείμενο και σκοπό την ίδια την Πρακτική Άσκηση. Το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014,  60 φοιτητές/τριες θα έχουν τη δυνατότητα να κάνουν Πρακτική Άσκηση το τρίμηνο Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο 2013, με πλήρες ωράριο.

Αιτήσεις θα γίνονται δεκτές ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ από 28/2/2014 έως και 6/3/2014.

Αμοιβή και Ασφάλιση των φοιτητών / φοιτητριών, καλύπτονται μέσω του Προγράμματος ΕΣΠΑ. Η αμοιβή είναι 200€ ανά μήνα (600€ σύνολο) και θα δοθεί στους φοιτητές που θα πραγματοποιήσουν την Πρακτική Άσκηση με το πέρας της πρακτικής τους, και αφού προσκομίσουν τα απαραίτητα έγγραφα υπογεγραμμένα και σφραγισμένα από την εταιρεία (ημερολόγιο και απολογιστική έκθεση). Η Ασφάλιση καλύπτεται μέσω ιδιωτικής εταιρείας (όχι ΙΚΑ).

Για την τελική βαθμολογία σημαντικό ρόλο παίζει η αξιολόγηση του φοιτητή από την εταιρεία.

Επιστημονικός Υπεύθυνος για το μάθημα αυτό έχει ορισθεί ο Λέκτορας κος Δημήτριος Βολιώτης.

Με το συγκεκριμένο έργο:

  • δίδεται η ευκαιρία σε φοιτητές/τριες, να λάβουν μια τρίμηνη επαγγελματική εμπειρία και προϋπηρεσία,
  • τυποποιείται η πρακτική άσκηση εφόσον οι ασκούμενοι λαμβάνουν αμοιβή με ασφαλιστική κάλυψη για το τρίμηνο διάστημα, αλλά και ταυτόχρονα αξιολογούνται από τους Επόπτες των φορέων παροχής της πρακτικής άσκησης έτσι ώστε στη λήξη της 3μηνης περιόδου ο Επιστημονικός Υπεύθυνος να είναι σε θέση να βγάζει βαθμολογία για το συγκεκριμένο μάθημα.

Σε περίπτωση που το ενδιαφέρον για συμμετοχή στο πρόγραμμα υπερκαλύπτει τις προβλεπόμενες 60 θέσεις, τότε η επιλογή των φοιτητών θα γίνει με βάση τον μέσο όρο βαθμολογίας, όπως εμφανίζεται στο students.

 


Πρακτική Άσκηση: Αιτήσεις θα γίνονται δεκτές ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ από 28/2/2014 έως και 6/3/2014, στο: https://bankfin.unipi.gr/praktiki .