Προπτυχιακό, ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΑΙ ΗΘΙΚΗ και ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

28-02-14 web.xrh 0 comment

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Οι φοιτητές που παρακολουθούν τα μαθήματα «Εταιρική Διακυβέρνηση και Ηθική» και «Γενικές Αρχές Αστικού Δικαίου» μπορούν να εγγραφούν στα ανωτέρω μαθήματα στο διαδικτυακό τόπο eclass.unipi.gr, προκειμένου να έχουν πρόσβαση στο σχετικό διδακτικό υλικό, από τις 04/03/2014 έως και τις 28/03/2014. Μετά την πάροδο της προθεσμίας αυτής, η πρόσβαση θα είναι δυνατή μόνον στους εγγεγραμμένους χρήστες. Οποιοδήποτε αίτημα μετά την πάροδο της προθεσμίας για να επιτραπεί η πρόσβαση στο διαδικτυακό τόπο των μαθημάτων στο  eclass.unipi.gr δεν θα γίνεται δεκτό.