Εαρινό Εξάμηνο 2013-2014, Ώρες γραφείου καθηγητών

04-03-14 web.xrh 0 comment

 

 

Εαρινό Εξάμηνο 2013-2014

Ώρες Γρφείου μελών ΔΕΠ

  • Ανθρωπέλος Μιχαήλ, Τρίτη 10:00-12:00 και Τετάρτη 15:00-16:00
  • Αντζουλάτος Άγγελος, Τετάρτη 18:00-19:00 και Παρασκευή 10:00-12:00
  • Βολιώτης Δημήτριος, Δευτέρα 12:00-13:00 και Πέμπτη 14:00-15:00
  • Κουρογένης Νικόλαος, Τρίτη 10:15-12:15
  • Κυριαζής Δημήτριος, Τετάρτη 18:00-19:00 και Πέμπτη 10:00-11:00
  • Μπότσαρη Αντωνία, Πέμπτη 13:00-15:00
  • Σταϊκούρας Παναγιώτης, Τετάρτη, 10:15-12:00
  • Στεφανάδης Χριστόδουλος, Πέμπτη 10:00-12:00
  • Τσιτιράκης Εμμανουήλ, Δευτέρα 18:00-20:00 & Τετάρτη 13:00-14:00
  • Χρίστου Χριστίνα, Παρασκευή 12:00-14:00