Προπτυχιακό, Εταιρική Διακυβέρνηση και Ηθική

06-03-14 web.xrh 0 comment

6/3/2014

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Ενημερώνουμε τους φοιτητές / φοιτήτριες του Τμήματος ότι το μάθημα 2ου εξαμήνου “Εταιρική Διακυβέρνηση και Ηθική” θα διδάσκεται:

 

  • Τρίτη 10:15-12:00 στην αίθουσα 107 (αντί 101) και
  • Τετάρτη 08:15-10:00 στην αίθουσα 107

 

Από το Γραφείο Προέδρου