Προπτυχιακό, Θεωρία Κινδύνου, ανακοίνωση

06-03-14 web.xrh 0 comment

6/3/2014

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Ενημερώνουμε τους φοιτητές / φοιτήτριες του Τμήματος ότι το μάθημα επιλογής “Θεωρία Κινδύνου” της Παρασκευής 7/3/2014 δεν θα πραγματοποιηθεί. Η αναπλήρωσή του θα ανακοινωθεί σε εύλογο χρονικό διάστημα.

 

Από το Γραφείο Προέδρου