Προπτυχιακό, Χρηματοδότηση Επιχειρήσεων, Χρήμα Τράπεζες (φροντιστήριο)

18-03-14 web.xrh 0 comment

18/3/2014

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ενημέρωνουμε τους φοιτητές/ φοιτήτριες του Τμήματος ότι η διδασκαλία των μαθημάτων “Χρηματοδότηση Επιχειρήσεων” και “Χρήμα Τράπεζες (φροντιστήριο)” 4ου εξαμήνου της Τρίτης 18/3/2014, δεν θα πραγματοποιηθεί,  λόγω ασθενείας του διδάσκοντος.

 

Από το Γραφείο Προέδρου