Προπτυχιακό, Χρήμα Τράπεζες, αλλαγή στις ώρες φροντιστηρίου

30-04-14 web.xrh 0 comment

30/4/2014

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Ενημερώνουμε τους φοιτητές / φοιτήτριες του Τμήματος ότι το φροντιστήριο του μαθήματος “Χρήμα – Τράπεζες” θα γίνεται πλέον κάθε Τετάρτη 8:15 – 10:00, στο γραφείο καθηγητή.

 

Από το Γραφείο Προέδρου