Πρόσκληση Συνεδρίου «Προάγοντας την Οικονομική Ανάκαμψη της Ελλάδας δίχως Αποκλεισμούς: Προώθηση της Καινοτομίας των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων και Καταπολέμηση της Νεανικής Ανεργίας»

22-05-14 web.xrh 0 comment

http://www.eliamep.gr/wp-content/uploads/2014/05/INVITation.jpg

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

INVITATION

Το Ινστιτούτο της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και το Παρατηρητήριο για την Κρίση του Ελληνικού Ιδρύματος Ευρωπαϊκής και Εξωτερικής Πολιτικής (ΕΛΙΑΜΕΠ) έχουν τη χαρά να σας προσκαλέσουν σε συνέδριο με θέμα:

The  European Investment Bank – Institute and the Crisis Observatory of the Hellenic Foundation for European Foreign Policy (ELIAMEP) have the pleasure to invite you to a conference on:

«Προάγοντας την Οικονομική Ανάκαμψη της Ελλάδας δίχως Αποκλεισμούς:
Προώθηση της Καινοτομίας των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων και Καταπολέμηση
της Νεανικής Ανεργίας»

“Fostering an Inclusive Economic Recovery in Greece:

Promoting SME Innovation and Combating Youth Unemployment”

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 27 Μαΐου και ώρα 17.30 – 20.30 στο Impact Hub (Καραϊσκάκη 28, πολύ κοντά στο Μετρό Μοναστηράκι)

 

The event will take place on Tuesday 27 May at 17:30 – 20.30 at Impact Hub (28 Karaiskaki Str. very close to Monastiraki metro station)

Θα υπάρχει ταυτόχρονη διερμηνεία στα αγγλικά και ελληνικά.

Μετά την παρουσίαση θα ακολουθήσει δεξίωση.

Παρακαλώ βρείτε παρακάτω το πρόγραμμα της εκδήλωσης.

 

There will be simultaneous interpretation into English and Greek.

The presentation will be followed by a cocktail reception.

Please find below the program of the event.

Παρακαλώ επιβεβαιώστε τη συμμετοχή σας

στην κα Δήμητρα Τσίγκου

Μέχρι τις 25 Μαΐου

Τηλ.  2107257124, Email: activities@eliamep.gr

Please confirm your participation

to Ms. Dimitra Tsigkou

by May 25

Tel. 2107257124, E-mail: activities@eliamep.gr