Προπτυχιακό, Ύλη Αγγλικών 4ου εξαμήνου

27-05-14 web.xrh 0 comment

Ύλη Αγγλικών 4ου εξαμήνου


Τμήματα:

  • Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής,
  • Οικονομικής Επιστήμης,
  • Οργάνωσης και Διοίκησης,
  • Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας,
  • Πληροφορικής

 

 

1. Intermediate Business English

Mormori, P.; Sivridou, F. ; Tombrou, C.

Chapters: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 13, 15, 16, 21, 22, 23, 25, 34, 36, 37, 38, 41, 42

Grammar: pp.245-267


2. Commercial Correspondence, A Practical Guide

Mormori P.

Chapters: 9 & 10