Προπτυχιακο, Χρηματοοικονομική Οικονομετρία ΙΙ, Σημειώσεις

30-05-14 web.xrh 0 comment

 

Τις σημειώσεις του μαθήματος Χρηματοοικονομική Οικονομετρία ΙΙ, μπορείτε να παραλαμβάνετε από το Γραφείο Προέδρου (328).