Προπτυχιακό, Γενικές αρχές αστικού δικαίου, Εξέταση μαθήματος

04-06-14 web.xrh 0 comment

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ανακοινώνεται ότι η ύλη των εξετάσεων του μαθήματος «Γενικές αρχές αστικού δικαίου» περιλαμβάνει τις ακόλουθες σελίδες του βιβλίου της κ. Αγαλλοπούλου «Βασικές Έννοιες Αστικού Δικαίου» (Σάκκουλας, 2012):

Σελίδες: 1-5, 49-88 (όχι το «Ίδρυμα»), 95-101, 106-108, 121(«αυτοδύναμη προστασία»)–182, 191-219, 227(«αρχή της ευθύνης»)–232(όχι «φυσική ενοχή»), 235-267, 273-291(όχι «είδη συμβάσεων»), 299-338.

Υπενθυμίζεται ότι μπορείτε να χρησιμοποιήσετε στις εξετάσεις ασχολίαστο Αστικό Κώδικα. Φωτοτυπίες υπάρχουν στην είσοδο της γραμματείας του Προέδρου του Τμήματος (γρ. 328).