Διδακτορικό, Παρουσίαση Διδακτορικής Διατριβής

21-07-14 web.xrh 0 comment

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ανακοινώνουμε ότι η παρουσίαση ενώπιον της επταμελούς εξεταστικής επιτροπής της διδακτορικής διατριβής με θέμα «Essays on the Bank lending channel» της κ. Αλεβιζοπούλου Ευφροσύνης θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 28 Ιουλίου 2014 και ώρα 17.00 στην Αίθουσα 336.