Ώρες γραφείου – Α. Μπότσαρη

29-08-14 web.xrh 0 comment

Στο πλαίσιο της εξεταστικής περιόδου η Λέκτορας Α. Μπότσαρη θα πραγματοποιήσει ώρες γραφείου τις ακόλουθες ημέρες και  ώρες:

Τρίτη 2/9, 11:30-13:30

Πέμπτη 4/9, 12:00-14:00

Δευτέρα 8/9, 12:00-14:00