Προπτυχιακό, Ανακοίνωση Γραμματείας

08-09-14 web.xrh 0 comment

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΣΧΟΛΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

 

Σεπτέμβριος 2014

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

 

Για το ακαδημαϊκό έτος 2014-15 το πρόγραμμα σπουδών (για τα μητρώα Χ14 έως Χ11) διαμορφώθηκε σύμφωνα με τον πίνακα:

Ακαδημαϊκό έτος 2014-15, Πρόγραμμα μαθημάτων, Μητρώα Χ/11 –Χ/14.


Οι φοιτητές με μητρώα Χ12 και παλιότερα που οφείλουν μαθήματα προηγούμενων ετών από αυτό που κανονικά βρίσκονται, τα οποία μεταφέρθηκαν σε άλλο εξάμηνο ίδιου έτους, οφείλουν να εξεταστούν επιτυχώς στα μαθήματα του προγράμματος σπουδών ακαδημαϊκού έτους 2014-15, στην εξεταστική που προσφέρονται.

Για τα παλαιότερα μητρώα το πρόγραμμα μαθημάτων διαμορφώνεται σύμφωνα με τους αντίστοιχους πίνακες.

Για τυχόν διευκρινίσεις, απευθυνθείτε στη Γραμματεία του Τμήματος.

 


Από τη Γραμματεία