Ώρες γραφείου – Δ. Βολιώτη

09-09-14 web.xrh 0 comment

Στο πλαίσιο της εξεταστικής περιόδου ο Επίκουρος Καθηγητής Δ. Βολιώτης θα πραγματοποιεί ώρες γραφείου κάθε Τετάρτη 15:00-16:00