Προπτυχιακό, Δηλώσεις Μαθημάτων

01-10-14 web.xrh 0 comment

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Γίνεται γνωστό στους φοιτητές – φοιτήτριες όλων των Τμημάτων του Πανεπιστημίου, ότι οι δηλώσεις των μαθημάτων από το ακαδημαϊκό έτος 2014 -2015 θα γίνονται και για τα υποχρεωτικά μαθήματα και για τα επιλογής.

Οι δηλώσεις θα υποβάλλονται από 13 μέχρι και 31 Οκτωβρίου ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας πληροφόρησης φοιτητών students.unipi.gr με τη χρήση του προσωπικού κωδικού των φοιτητών. Πληροφορίες σχετικά με τις δηλώσεις θα παρέχουν οι Γραμματείες των Τμημάτων καθημερινά κατά τις ώρες 11:30 – 13:30.