Προπτυχιακό, Δήλωση Μαθημάτων Επιλογής

02-10-14 web.xrh 0 comment

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η δήλωση ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΩΝ μαθημάτων και μαθημάτων ΕΠΙΛΟΓΗΣ για τα μητρώα από Χ04 έως και Χ14 θα γίνεται ηλεκτρονικά από 13 έως και 31 Οκτωβρίου μέσω της ιστοσελίδας πληροφόρησης φοιτητών students.unipi.gr, με τη χρήση του προσωπικού κωδικού των φοιτητών.