ώρες γραφείου καθηγητών

03-10-14 web.xrh 0 comment

Σχολή Χρηματοοικονομικής και Στατιστικής

Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής

Χειμερινό Εξάμηνο 2014-2015

Ώρες Γραφείου Διδασκόντων

  • Άγγελος Αντζουλάτος, Δευτέρα 12:00 – 1:00μμ και Πέμπτη 12:00μ – 2:00μμ
  • Δημήτριος Βολιώτης, Τετάρτη 10:00πμ – 12:00μ και παρασκευή 12:00μ – 1:00μμ
  • Νικόλαος Εγγλέζος, Δευτέρα 12:00μ – 2:00μμ και Παρασκευή 12:00μ – 1:00
  • Δημήτριος Κυριαζής, Δευτέρα 4:00μμ – 5:30μμ και Πέμπτη 6:00μμ – 8:00μμ
  • Νικόλαος Κουρογένης, Δευτέρα 10:00πμ – 12:00μ
  • Αντωνία Μπότσαρη, Παρασκευή 4:00μμ – 6:00μμ
  • Εμμανουήλ Τσιριτάκης, Πέμπτη 12:00μ – 2:00μμ
  • Χριστίνα Χρίστου, Δευτέρα 1:00 – 2:00μμ και Παρασκευή 1:00 – 2:00μμ