Προπτυχιακό, Μαθηματικά Ι – Μικροοικονομική Ι

03-10-14 web.xrh 0 comment

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ενημερώνουμε τους  προπτυχιακούς φοιτητές του Τμήματος ότι τη Δευτέρα 6.10.2014 δεν θα πραγματοποιηθεί το μάθημα «Μαθηματικά Ι» και στη θέση του θα πραγματοποιηθεί το μάθημα «Μικροοικονομική Ι»