Προπτυχιακό, Ποσοτική Ανάλυση Διοικητικών Αποφάσεων, αναβολή μαθήματος 6/10/2014

06-10-14 web.xrh 0 comment

 

 

 

Ενημερώνουμε τους φοιτητές / φοτήτριες του Τμήαμτος, ότι το μάθημα 3ου εξαμήνου “Ποσοτική Ανάλυση Διοικητικών Αποφάσεων” της Δευτέρας 6/10/2014, δεν θα πραγματοποιηθεί.

Από το Γραφείο Προέδρου