Προπτυχιακό, Διεθνής Μακροχρηματοοικονομική, αλλαγή αίθουσας

16-10-14 web.xrh 0 comment

16/10/2014

Οι διαλέξεις του μαθήματος 5ου εξαμήνου: Διεθνής Μακροχρηματοοικονομική θα γίνονται κάθε:

  • Δευτέρα 10:15 – 12:00, αίθουσα 102 (ως είναι στο πρόγραμμα) και
  • Πέμπτη 10:15 – 12:00, αίθουσα 204 (αντί της 108 που εμφανίζεται στο πρόγραμμα)