Προπτυχιακό, Εμπορικό Δίκαιο, αλλαγή στο πρόγραμμα

16-10-14 web.xrh 0 comment

16/10/2014

Οι διαλέξεις του μαθήματος 3ου εξαμήνου: Εμπορικό Δίκαιο θα γίνονται κάθε:

  • Δευτέρα 16:15 – 18:00, αίθουσα Παλαιό Αμφιθέατρο (αντί της 104 που εμφανίζεται στο πρόγραμμα) και
  • Πέμπτη 08:15 – 10:00, αίθουσα 001 (αντί Τρίτης 08:15 – 10:00 που εμφανίζεται στο πρόγραμμα)