Προπτυχιακό, Χρηματοοικονομική Διοικητική, Επιχειρησιακή Πολιτική και Στρατηγική, ακύρωση μαθημάτων 27/10/2014

23-10-14 web.xrh 0 comment

23/10/2014

Οι διαλέξεις των μαθημάτων: 3ου εξαμήνου “Χρηματοοικονομική Διοικητική” και 7ου εξαμήνου “Επιχειρησιακή Πολιτική και Στρατηγική”, της Δευτέρας 27/10/2014, δεν θα πραγματοποιηθούν.