Προπτυχιακό, Παράταση Δηλώσεων Μαθημάτων

31-10-14 web.xrh 0 comment

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Γίνεται γνωστό στους φοιτητές – φοιτήτριες όλων των Τμημάτων των Σχολών του Πανεπιστημίου, ότι οι δηλώσεις των μαθημάτων υποχρεωτικών και επιλογής παρατείνονται μέχρι και την Τετάρτη 12 Νοεμβρίου 2014.