Προπτυχιακό, Ποσοτική Ανάλυση Διοικητικών Αποφάσεων και Επενδυτική Τραπεζική. Ακύρωση διαλέξεων

06-11-14 web.xrh 0 comment

6/11/2014

Ενημερώνουμε του φοιτητές/φοιτήτριες του Τμήματος ότι από 10 έως και 14 Νοεμβρίου 2014 δεν θα πραγματοποιηθούν οι διαλέξεις των μαθημάτων:

  • Ποσοτική Ανάλυση Διοικητικών Αποφάσεων, 3ου εξαμήνου και
  • Επενδυτική Τραπεζική, 5ου εξαμήνου

Οι αναπληρώσεις τους θα ανακοινωθούν εγκαίρως.