Πρόσκληση ενδιαφέροντος

11-11-14 web.xrh 0 comment

11/11/2014

Εσωτερική Ανακοίνωση

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποστήριξη του Προγράμματος Δια Βίου Μάθησης του Τμήματος Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής.

Απαραίτητα προσόντα:

  • Προπτυχιακός ή μεταπτυχιακός φοιτητής/φοιτήτρια του Τμήματος
  • Άριστη γνώση Η/Υ (Windows, Internet, MS office
  • Οργανωτικές ικανότητες

Θα συνεκτιμηθούν ο μ.ο. βαθμολογίας και η καλή γνώση Αγγλικών.

Η θέση αφορά στην υποστήριξη της γραμματείας του Προγράμματος. Το ωράριο θα είναι ελεύθερο και μετά από συνεννόηση με την Υπεύθυνη του Γραφείου Προγραμματισμού και τον Επιστημονικό Υπεύθυνο του Έργου. 

Η επιλογή θα γίνει μετά από συνέντευξη.

Πληροφορίες και αποστολή βιογραφικών: learnxrh@unipi.gr,  τηλ. 210 4142186