Συνάντηση με τους υποτρόφους του Τμήματος, Πέμπτη 4-12-2014

26-11-14 web.xrh 0 comment

26/11/2014

Προς τους υποτρόφους του Τμήματος:

Tην Πέμπτη 4.12.2014 και ώρα 17.30 στην αίθουσα 339 θα πραγματοποιηθεί συνάντηση με τον Πρόεδρο του Τμήματος, Αναπλ. Καθηγητή κ. Εμ. Τσιριτάκη και τον Διευθυντή των Μεταπτυχιακών  Προγραμμάτων, Καθηγητή κ. Α. Αντζουλάτο. Στη συνάντηση θα δοθούν οδηγίες σχετικά με την Τελετή των Υποτροφιών και Χορηγιών των εταιριών που θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 9.12.2014 και ώρα 16.00, στην αίθουσα Συνεδρίων (ισόγειο κεντρικό κτιρίου, αίθουσα πορτοκαλί καθισμάτων).

Παρακαλούνται όλοι οι φοιτητές που παίρνουν υποτροφία (προπτυχιακού, μεταπτυχιακού και διδακτορικού επιπέδου σπουδών) ή χορηγία, να συμμετέχουν στη συνάντηση. 

Στο link: https://bankfin.unipi.gr/praktiki/node/4, παρακαλούμε να συμπληρώσετε τα στοιχεία σας όσοι έχετε ενημερωθεί για την υποτροφία ή τη χορηγία, ώστε να γίνει ταχύτερη όλη η διαδικασία επικαιροποίησης των στοιχείων σας.

Από το Γραφείο Προέδρου