Προπτυχιακό, Μαθηματικά Ι αναπλήρωση μαθήματος και αλλαγή στις διαλέξεις της Παρασκευής 5/12/2014

01-12-14 web.xrh 0 comment

1/12/2014

Την Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου θα πραγματοποιηθεί αναπλήρωση στο μάθημα “Μαθηματικά Ι” και το πρόγραμμα διδασκαλίας για τα μαθήματα του κου Εγγλέζου θα διαμορφωθεί ως εξής:

  • 08:15-10:00, Μαθηματικά Ι, αίθ 105
  • 10:15-12:00, Μαθηματικά Ι, αίθ 105
  • 16:15-18:00, Στατιστική Ι, αιθ 105